Izvođenje vatrometa

Obim i vrsta vatrometnih sredstava koja će se upotrebiti za izvođenje vatrometa zavise od naručioca, odnosno od budžeta koji je predviđen za VATROMET. Postoje tri klase vatrometnih sredstava KL-2, KL-3 i KL-4. Vatrometi u klasi 3 i 4 spadaju u profi vatromete i za njih se izdaju posebna odobrenja MUP-a, koji mi pribavljamo. Klasa 2 su mali i srednji vatrometi.

Specifikacija vatrometnih sredstava (boksovi sa više pucanja, rimske sveće, vatrometne bombe, vatrometne rakete) sa efektima njihovog delovanja dostavljaju se na Vaš zahtev, a mogu se videti i na našoj internet prezentaciji.

Novi Sad vatromet 2016